ПРОЕКТАНТСКО БЮРО „ТЕРАКОНСУЛТ” ЕООД

1301 София, ул. „Позитано” № 8, '  (02) 981 36 55, È  0888/45 41 40, e-mail:office@teraconsultbg.com


 
ТЕРАКОНСУЛТ

ТЕРАКОНСУЛТ
Вид обекти
4 - сгради и съоръжения за обществено обслужване - за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни услуги, търговия, обществено хранене, хотели и услуги, сгради и съоръжения за спорт и развлечения

начало/обекти
   
услугаобектинвеститорснимка от обекта
1-4.1.178 СОУ "Христо Смирненски" в гр. БанкяСтолична Общинаснимки
2-4.1.2Изпълнение на инженеринг, включващ проектиране и извършване на основни ремонти и обзавеждане на студентски общежития в Република България – Подобект: Позиция №6 - Общежитие на Минно-геоложки университет, гр. София"Стройкомерс" ЕООДснимки
3-4.1.3Аварийна пожарна стълба за детски център за почасово гледане на деца в УПИ V-9, кв.306, местност "ГГЦ-Г-6-II", ул.“Княз Борис I“ №25, СО р-н „Триадица“, гр.София Весела Драгомирова Гaстонснимки
4-4.2.1Православен храм "Св.Мина" в УПИ X, кв 87, гр. Костинброд Българска Православна Църква
5-4.2.2Камбанария на храм "Света София - Премъдрост Божие" в УПИ I, кв. 504-а, м."Центъра" - Зона А, гр. София Протоерей Ангел Ангелов
6-4.3.1Офис сграда в УПИ-IX 751, кв. 29, местност "кв. Бояна" "Собел Сървис" ООД
7-4.3.2Бетонов център и административна сграда ,НПЗ-Казичене в гр.София , ПИ XLVI-1, подобект: Административна сграда"Евробет 1" АД
8-4.3.3"Преустройство, реконструкция и ремонт на приемно здание Гара Повеляново" НК "Железопътна инфраструктура"-гр.София
9-4.3.4Административно-битова сграда в ПИ 013025 в землището на с. Жабляно, община Земен, област Пернишка "Раис-97" ООД
10-4.3.5"Рехабилитация и преустройство на приемно здание гара Плевен" НК "Железопътна инфраструктура"-гр.София
11-4.3.6Административна сграда на ДФ ,,Земеделие", ул. ,,Георги Бенковски" No 6, гр. ВрацаДържавен фонд ,,Земеделие"
12-4.3.7Административна сграда (картонажен цех)"Сънимекс" ЕООД
13-4.3.8Едноетажна сграда за ГЛФ(Готови лекарствени форми) и офис в УПИ III-695, кв.298, местност "Павлово-Бъкстон-Триъгълника" - гр. София
14-4.3.9Офис сграда с магазини в УПИ XVIII2, kв.131, ул."Българска морава" №94, местност "Зона Б-4 ", гр.София"Стилстрой Л.А." ЕООДснимки
15-4.3.10Търговски комплекс - заведения , офиси и жилища в УПИ II 3455,3507,2925,4356, kв.100, местност "Студенски град ", гр.СОФИЯ''Ейч Би Джи Фонд за Инвестиционни Имоти" АДСИЦ
16-4.3.11"Административно обслужваща сграда", имот 51500.56.37, местност "Инджекьойско блато", гр.НесебърЗарко Кузманов
17-4.4.1Навес и барбекю - второстепенна постройка в УПИ XIV, кв.№163, местност "Гърдова глава", гр.София Иван Кесяков
18-4.5.1Семеен хотел в гр.Приморско в УПИ III, кв. 39Б Павел Жеков Павлов, Стояан Върбанов Върбанов, Марияна Върбанова Демирева
19-4.5.2Апартхотел в имот планоснимачен №18501, местност "Алиница", землище с.Говедарци "Люис Чарлс София Пропърти Фънд България"снимки
20-4.5.3Хотел в УПИ X, кв.5, с.Зелена морава, общ. Омуртаг, обл. Търговище "Морава Тур" ЕООД
21-4.5.4Сграда за селски търизъм в УПИ VII - 79 в кв.3, с. Горна Василица, мах. "Нова", община Костенец
22-4.5.5Сграда с апартаменти хотелски тип и подземни гаражи УПИ XI-861,862,896,1005,1025, кв. 113 по плана на кв. Драгалевци, местност ,,Разширение", район ,,Витоша", гр. София "Финансконсултинг" ЕАД
23-4.5.6Сграда с апартаменти хотелски тип и подземни гаражи УПИ I-868, кв. 112 по плана на кв. Драгалевци, местност ,,Разширение-север", район ,,Витоша", гр. Спфия "Лориян" ЕООД
24-4.6.1Тенискорт в х-л "Борова гора", имот пл. N 42005, местност "Борова гора", гр. Пирдоп"Сиди Тур" АД снимки
25-4.6.2Спортен комплекс, находящ се в поземлен имот 138029, местност "Декилитаж", гр.Пирдоп, обл.Софийска – Подобект: Сграда за фитнес и кафе-аперитив"AБВ Комерс-Лайф" ЕООД
26-4.7.1Двуетажна жил. сграда в УПИ XX-539, кв. 13, гр. Костинброд Антонио Димитров Велков и Гергана Михова Велкова
27-4.7.2Едноетажна жилищна сграда в УПИ XIX-1432, кв. 122, гр.КостинбродАнтония Руменова Павлова
28-4.7.3Жилищна сграда (М+5) в УПИ VI-17, кв.180, местност "Западно направление" , гр София"Шар 49" ЕООДснимки
29-4.7.4"Къща за гости" в УПИ I-39, кв.7, гр.Обзор, община Несебър, Георги Дуков
30-4.7.5Триетажна жилищна сграда тип-близнак в УПИ XI,XII, кв.48, гр.ПриморскоМирослав Диков Шурелов, Димитър Диков Шурелов
31-4.7.6Жилищна сграда в УПИ X-51, местност "Хаджия", с.Петръч, общ.Костинброд Мария Георгиева Стоянова
32-4.7.7Пристройка и надстройка на жилщна сграда в УПИ Х-400, кв.36, гр.ПриморскоГеорги Людиев Георгиев, Диана Людиева Георгиева-Атанасова
33-4.7.8Преустройство, пристройка и надстройка на жилищна сграда в УПИ I-172, кв. "Враждебна", гр. СофияПетър Симеонов Филипов
34-4.7.9Пристройка и надстройка на съществуваща жилащна сграда в УПИ II-2396, кв.141, ул.Раковски 74, гр. КостинбродЙордан Станков Дончев
35-4.7.10Еднофамилна жилищна сграда в имот 2398 по кадастрален лист Г-13-6-А , СО-район Панчарево, с.КокалянеПетър Пешевснимки
36-4.7.11Жилищна сграда в УПИ XII-90, кв.9, с.Лесново, общ.Елин ПелинЕТ "ЛИН-Пламен Христов"
37-4.7.12Двуетажна еднофамилна сграда в имот403044, с.Голяновци, общ.Костинброд Христо Симеонов Христов
38-4.7.13Жилищна сграда в имот 44, местност Стожера, с. Драговищица Борис Попчев
39-4.7.14Проект за укрепване и консервиране на „Двуетажна многофамилна жилищна сграда” в УПИ I-574, кв.12, ул. "Ташкови ливади", м. „НПЗ-Средец”, гр. София снимки
40-4.7.15Жилищна сграда в УПИ IV-3719, кв.67, гр. Костинброд Десислава Павлова Гаврилова-Главчева
41-4.7.16Надстройка на жилищна сграда в УПИ VIII-481, кв.288В, местност Красно село, ул. "Природа" №10, гр. София Катя Димитроваснимки
42-4.7.17Едноетажна жилищна сграда в УПИ XX-2136, кв. 220, гр. Костинброд Антоанета Георгиева Йовкова
43-4.7.18Пристройка и надстройка към съществуваща жилищна сграда до 3 етажа с височина 10,00м в УПИ VII-1135, кв.78, местност Манастирски ливади запад, район "Витоша", гр.София Борис Димитров Михайловснимки
44-4.7.19Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XII-519 , кв.1, с.Пролеша, обл. София,Николай Дончев
45-4.7.20Жилищна сграда в квартал "Шамака", община "Земен", село ЖабляноЛъчезар Касабов
46-4.7.21Вилна сграда за сезоно ползване в парцел- N XIX, кв.83 по плана на с. СО-Топола област ДобричкаГеорги Николов
47-4.7.22Жилищна сграда с магазин в УПИ- I, кв.48, гр.Приморско Стефан Тодоров Янов
48-4.7.23Еднофамилна къща в УПИ XXXI-792, кв. 17, с. Драгиечво, общ. Перник, Митко Видров
49-4.7.24Вилна сграда в УПИ IX 500, кв.13, местност вилна зона "Малко Бучино", гр.София.Васил Христов Василев
50-4.7.25Еднофамилна жилищна сграда с "бира-скара", УПИ I, кв.48-юг , гр.ПриморскоКристиян Михайлов Михайлов
51-4.7.26Жилищна сграда в имот №156085, местност "Страгите" , гр. Банско"Мария Антоанета" ЕООД
52-4.7.27Жилищна сграда в УПИ Х-786, кв.16, "Манастирски ливади“, гр. София Христина Божидарова Лазароваснимки
53-4.7.28Вилна сграда в имот пл. № 2071, землище на гр.Царево, област Бурскаска Силви Любчов Георгиев
54-4.7.29Двуетажна жилищна сграда находяща се в упи XVI 182, кв.27A, ул."Летец", с.Доброславци, общ. "Нови искър", гр.София Диньо Иванов Динев
55-4.7.30Жилищна сграда в УПИ V-290, кв. 19, с Левски, общ. Суворово, обл. ВарнаДойчин Миланов Матев
56-4.7.31Двуетажна жилищна сграда в УПИ XXXI-45, кв.№ 15, местност "Детски град", с.Панчарево, обл. СофияХристо Михайлов Коцев
57-4.7.32Многоетажна жилищна сграда УПИ II - 327,328, кв. 74, местност Разсадника -Коньовица, гр. София"Асо-строй" ООД снимки
58-4.7.33Триетажна еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV, кв. 67, гр. Приморско, община Приморско, област Бургаска Светла Петкова Илиева
59-4.7.34Еднофамилна къща в УПИ V-1798, кв. 102А, с. Рударци, община Перник Иван Йорданов Иванов, Ангелина Иванова Иванова
60-4.7.35Жилищна сграда с магазини в УПИ V-482, кв.39 Г , гр.Приморско Златина Николова Попова, Димитър Стойнов Попов
61-4.7.36Жилищна сграда с магазин за хранителни стоки в УПИ VII-479,480, кв.62, гр.ПриморскоМаргарита Павлова
62-4.7.37Жилищна сграда в УПИ-769, кв.14, Манастирски ливади, гр. София "Би. ЕФФЕ.БИ" ООДснимки
63-4.7.38Жилищна сграда в парцел VIII-516, кв.312г, местност "Красно село", гр. СофияСД "Хайтови Сие"снимки
64-4.7.39Преустройство и надстрояване на жилищна сграда в УПИ II-1329, кв.31, м. "Люлин 9", гр. София Джулия Микаел Батмазянснимки
65-4.7.40Жилищна сграда в УПИ I-2,3,4,15, кв.42-а, гр.София"Балкански-2000" ЕООД
66-4.7.41Едноетажна жилищна сграда в УПИ XXII-80, кв.11, с.Голям Извор, общ. ТетевенАся Иванова Вельова, Йордан Иванов Георгиев
67-4.7.42Двуфамилна къща тип"A" и "Б" в УПИ IX-343, кв.62, кв."Острец" , гр. АприлциАтанас Димов Атанасов, Емил Асенов Христов, Христофор Иванов Савов
68-4.7.43Жилищна сграда в имот№ 190002, местност “Грамадето“, гр.БанскоДимитър Георгиев Баряков
69-4.7.44Проект за надстрояване и пристрояване на съществуваща едноетажна жилищна сграда, находяща се в дворно място, влизащо в строителните граници на гр.Годеч, махала „Найденова“ Христина Александрова Тодорова
70-4.7.45Двуетажна еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-1682, кв.105, гр.Левски Мариян Минков Христов
71-4.7.46Вилна сграда в УПИ XI-246, кв.2, местност вилна зона Люлин, гр.СофияДрагомир Байкушев и Мариета Байкушева
72-4.7.47Двуетажна вила в имот №146, местност „Дренов ръд“, землище с.Вакарел, община ИхтиманАтанас Райков Йорданов и Марийка Павлова Райковаснимки
73-4.7.48Жилищна сграда в УПИ XIV-699, местност кв. „Хаджи Димитър“, кв.44а, гр.София "MM Финанс" ООДснимки
74-4.7.49Жилищна сграда с кота корниз до 10м с гараж, общ.КостинбродМарийка Мирчева Филипова
75-4.7.50 Административно – жилищна сграда в УПИ III-89, кв.1, местност “Складово – строителна зона“, с.Чепинци, район „Нови Искър“ "Камекс-2000" ООДснимки
76-4.7.51Еднофамилна къща в парцел XV, кв.30 от плана на р-н „Божурец“, община Каварна Десислава Иванова
77-4.7.52Жилищна сграда в НУПИ пл.№300, с.Блатешница, обл. ПернишкаЕмилия Николова Илиева
78-4.7.53Комплекс от жилищни сгради – ниско застрояване в имот №171025, м.“Кьошката“, землището на гр.Разлог, общ.Разлог, вили: Родопи, Рила, Витоша, Пирин, Вихрен, Преспа, Мусала"Уестхил БГ 8" АД гр. Пловдив
79-4.7.54Жилищна сграда и гараж в УПИ II - 104, кв.35а, с.Хераково, общ.Божурище, област Софийска Румен Йорданов Господиновснимки
80-4.7.55Пристройка и реконструкция на съществуваща вилна сграда в УПИ II-142, кв.14, местност вилна зона "Лозята", с.Трудовец Александър Симеонов Петровснимки
81-4.7.56Ремонт, укрепване и преустройство на жилищна сграда в УПИ XXII-228, кв.21, с. Пещера, община Земен, област Пернишка Асен Ангелов
82-4.7.57Комплекс за обществено обслужване с жилищна част - етап 2 в УПИ 1 3198, кв. 25А, м. "Младост1", гр София СД "Плам-92"снимки
83-4.7.58Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XIV-000236, кв.35, м."Матерка", с.Гурмазово; общ.Божурище Ивайло Петров Миладинов
84-4.7.59Жилищна сграда в с.Иваняне, кв. 26а, УПИ V-335Марио Ванцети Стоичков
85-4.7.60Строеж смесен тип застрояване - средно висока етажност, кота корниз +16.08, кота корниз +21.70 в УПИ XVI-1594, кв.103, ул."Витоша", гр.Елин Пелин, обл. Софийска "ЕвроАртСтил" ООД
86-4.7.61Двуетажна жилищна сграда в УПИ III-660, кв. 51, кв. Шияковци, гр. Костинброд Весела Благоева Стефанова
87-4.7.62Жилищна сграда в УПИ IX - 17112, кв.83, с.Кладница, общ.Перник Анелия Христова
88-4.7.63Жилищна сграда в УПИ XXVI-3429, кв.50, гр.КостинбродМаргарита Колева Теодору
89-4.7.64Лятна кухня - допълващо застрояване в УПИ V - 292, кв. №164, ж.к."Гърдова глава", община "Витоша", гр. София
90-4.7.65Лятна кухня - Дострояване на съществуваща жилищна сграда и реконструкция на покрив в УПИ VI - 84, кв. 33, с. Жабляно, обл. Пернишка Петър Георгиев Минов
91-4.7.66Двуетажна жилищна сграда с използваемо подпокривно пространство в УПИ VI-27, с.Подгорие, общ. Костенец, обл. София “Балкан Дриймс“ ООД
92-4.7.67Две жилищни сгради с гаражи и магазини II Етап – сграда 2 в УПИ IV, квартал 35, СО р-н "Овча купел", гр. София "Евробау" ООДснимки
93-4.7.68Две жилищни сгарди с магазини,офиси и подземни гаржи-блок Б в УПИ VI-760, кв.9, местност "Манастирски ливади"-Запад, гр.София"Глоуб Дивелопмент" ЕАДснимки
94-4.7.69Две жилищни сгарди с магазини,офиси и подземни гаржи-блок A в УПИ VI-760, кв.9, местност "Манастирски ливади"-Запад, гр.София"Глоуб Дивелопмент" ЕАДснимки
95-4.7.70Жилищна сграда в УПИ XVI-450, кв.11, ж.к. Гърдова глава Блок А"Инос 1"-ООДснимки
96-4.7.71Жилищна сграда в УПИ XVII-450, кв.11, ж.к. Гърдова глава Блок В"Инос 1"-ООДснимки
97-4.7.72Жилищна сграда в УПИ XII-14, кв.170, ул."Царибродска" N:94, м."Западно направление", СО р-н "Възраждане""В. Строй" ЕООД
98-4.7.73Многофамилна жилищна сграда с магазини, ателиета, подземни гаражи и паркоместа в УПИ III-688, кв.20, местност "Хаджи Димитър", гр.СофияКооперация "Кукер"снимки
99-4.7.74Жилищна сграда в УПИ-I-471, кв.39-Б, гр. Приморско, общ. Приморско
100-4.7.75Жилищна сграда в УПИ VI-22,23, кв.227, м."Западно направление (Зона Б18-А)", по плана на гр.София""В. Строй" ЕООДснимки
101-4.7.76Жилищна сграда с магазини в УПИ III-100,651, кв.35A, местност "кв.Симеоново", гр.София "Комфорт Хаус" ООДснимки
102-4.7.77Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи в УПИ VII-16, кв.88, ул."Лютиброд" №3, местност "Зона Б-17", гр. Софияснимки
103-4.7.78Жилищна сграда с магазини в УПИ IV-445, кв.32, местност "Витоша ВЕЦ Симеоново", гр.София "Сън Хаус" ООДснимки
104-4.7.79Жилищна сграда /секция „А“ и „Б“/ с магазини, медико-диагностична лаборатория и гаражи в УПИ IV-199,232, кв.39, ж.к. Левски - Г, район Подуяне Деляна Захариева, Григор Захариев, Илка Христова, Богдан Гълъбинов
105-4.7.80Сграда със смесено предназначение в УПИ IV, кв.1, местност „Военна рампа“, ул.“Пробуда“12, СО район „Сердика“, гр.София ЕТ "Мерекспрес-Станчо Владов"снимки
106-4.7.81Жилищна сграда с магазини в УПИ XV-96,94, кв.88 , местност бул. "Ст. Димитров" , гр.София Богомил Митрев
107-4.7.82Жилищна сграда в УПИ XIV-10, кв.186, ул. Антим I N26, местност Западно направление ,,Универсал 993" ЕООДснимки
108-4.7.83Жилищна сграда с магазини, кафе, гаражи и трафопост в УПИ XXI-718, кв.41, местност Овча купел, ул. "Нов век" 9, гр. София Златан Недковснимки
109-4.7.84Жилищна сграда с гаражи в УПИ ХІІ-327, кв.Надежда, гр.София "Стилстрой Инвест" ООД
110-4.7.85Жилищна сграда с магазини, медико-диагностична лаборатория и гаражи в УПИ VII, кв.39б, местност "Зона - В17", СО р-н Сердика, гр. София "Спейс-П" ЕООД
111-4.7.86Жилищна сграда в УПИ III, кв.44, с.Синеморец, община Царево "Доминго" ЕООДснимки
112-4.7.87Жилищна сграда с магазин, книжарница, офис, и подземни гаражи в УПИ Х, кв. 155, зона "Б-3", район "Възраждане", гр. София Българско Библейско Дружество - София
113-4.7.88Пристройка и надстройка на индивидуална жилищна сграда в УПИ II-629, кв.52, вилна зона Симеоново-Драгалевци III-та частИван Вангелов Марчоков и Петър Вангелов Марчоковснимки
114-4.7.89Жилищна сграда в УПИVII- 324,325, кв.62б, местност Лозенец, гр.София Прошко Прошков
115-4.7.90Жилищна сграда с подземни гаражи, магазини и ателиета в УПИ IV- 238, кв.97, местност „Бул. Сливница“, гр.София, р-н „Люлин“ "Леонардус - НБ" ЕООД
116-4.7.91Жилищна сграда с търговски помещения ул."Ал.Дякович", гр. Варна "Ирен-Стройинвест" ЕООД
117-4.7.92Многофамилна жилищна сграда в УПИ V-941,942, кв..60, 24-ти м.р., гр.Варна"Дейтрон" ООД
118-4.7.93Многофамилна жилищна сграда /тяло А/ в УПИ VII-90, кв.17, по плана на с.Топола, общ. Каварна"Ай Би Ес" ООД
119-4.7.94Многофамилна жилищна сграда /тяло Б/ в УПИ VII-90, кв.17, по плана на с.Топола, общ. Каварна"Ай Би Ес" ООД
120-4.7.95Жилищни сгради в УПИ IX-393, кв.22 ,м.в.з."Килиите", гр.София "София Проект" ООД
121-4.7.96Жилищна сграда в УПИ II, кв.44, с.Синеморец, община Царево "Доминго" ЕООДснимки